Ønsker du våre varer i din butikk?

Kontakt oss på kontoret: 37150096

Kontakt våre salgsrepresentanter:

- Nord-Norge: Toralf Bertheussen 
                           Tlf 91590098

- Sør Norge:     Tore E. Waaberg
                           Tlf 46420992